PROFICORE AB

Proficore AB är ett moderbolag som är ensam ägare av Blue Wall Construction AB samt Citagon AB. I moderbolaget har vi en konsultverksamhet bestående av två ben som arbetar både internt och externt med HR och Ekonomifrågor.

Mycket kunskap finns samlad hos oss trots bolagens unga ålder. Det beror såklart på att många av oss har lång erfarenhet från andra företag i byggbranschen men också från helt andra branscher. Vi tror på att skapa lag och samla personer med olika kompetenser, erfarenheter och bakgrund för att på så sätt skapa kompletta lag. Det som sedan håller ihop vårt lag är våra gemensamma värderingar som är kärnan i våra verksamheter;

Långsiktighet, utveckling och engagemang.


KONTAKTUPPGIFTER:
Mattias Carlsson
mattias@proficore.se
Tfn: 0704 - 22 42 16