Proficore är er externa ekonomiavdelning, eller sköter delar av er ekonomiska förvaltning.
Vi är flexibla och hjälper er med just de delar som ni bedömer att ni behöver outsourca.


Proficore’s ekonomikonsulter arbetar med både små och medelstora bolag och erbjuder ett fullständigt utbud av ekonomitjänster. Vi tror att den
personliga och täta kontakten är det som ger er ett mervärde och som gör skillnad för er som företag.

· Ekonomistyrning · Löpande bokföring inkl. reskontrahantering · Fakturering
· Skanning av leverantörsfakturor · Skattedeklarationer · Bokslut
· Årsredovisning · Bokslutsrapport · Kassaflödesanalys
· Löneadministration