[rev_slider alias="rekrytering"]

Det ska kännas lätt och roligt att anställa ny personal!
Därför sitter det personliga och snabba engagemanget i ryggraden hos oss på Proficore Consulting!

I en ständigt föränderlig omvärld är Proficore Consulting på hugget och ser därför oss själva som er flexibla och pålitliga partner när ni står inför en utmaning i att rekrytera nya medarbetare till er specifika organisation och organisationskultur.

Vår erfarenhet av rekrytering och att identifiera beteendemönster hos individer gör att vi är duktiga på att säkerställa rätt kompetens i kombination med att lyckas matcha rätt även ur ett personlighets- och värderingsperspektiv för att individen ska passa in i just er företagskultur. Detta gör vi med hjälp av våra gedigna och beprövade arbetspsykologiska, beteende- och kommunikationsinriktade testverktyg som möjliggör ett mer träffsäkert urval av kandidater utifrån det ni söker.