OM OSS - PROFICORE AB

Proficore AB är ett moderbolag som är ensam ägare av Blue Wall Construction AB samt Citagon AB. I moderbolaget har vi en konsultverksamhet bestående av två ben som arbetar både internt och externt med HR och Ekonomifrågor.

Mycket kunskap finns samlad hos oss trots bolagens unga ålder. Det beror såklart på att många av oss har lång erfarenhet från andra företag i byggbranschen men också från helt andra branscher. Vi tror på att skapa lag och samla personer med olika kompetenser, erfarenheter och bakgrund för att på så sätt skapa kompletta lag. Det som sedan håller ihop vårt lag är våra gemensamma värderingar som är kärnan i våra verksamheter;

Långsiktighet, utveckling och engagemang.


Blue Wall Construction AB startades 2005 och erbjuder tjänster inom entreprenad och byggservice.
Ett lyckat projekt utmärker sig genom god planering, höga kvalitetskrav, stort engagemang, effektiv upphandling och en samordnad produktion.
Blue Wall Construction har mångårig erfarenhet av samtliga delar i projektprocessen, har en väl utvecklad systematisering av produktionsfaserna och det självklara målet är att uppfylla eller överträffa kundernas förväntningar.
Citagon AB är ett smidesföretag med R-licens och certifiering enligt SS-EN 1090-1.
Citagon AB tillverkar och monterar allt inom stål och smide så som räcken, trappor och stålstommar. Genom åren har de hunnit bygga bland annat logistikhallar, lager, skolor och skärmtak. Utöver det har det även blivit en del måttanpassade konstruktioner efter kundens specifika behov och önskemål.