[rev_slider alias="om-extended"]


Extended DISC är ett beteende- och kommunikationsverktyg som utvecklar individers samspels- och kommunikationsförmåga. Användningsområdet är stort och det kan hjälpa och supporta dig och din organisation på många sätt i det vardagliga arbetet, till exempel vid rekrytering, grupputveckling, ledarutveckling, säljutveckling och kommunikation


Extended DISC är ett väletablerat varumärke som funnits på den internationella marknaden i 20 år vilket medför att den finns att tillhandahålla på 55 olika språk. Extended DISC är också ett av de modernaste och mest flexibla verktygen på marknaden där du har möjlighet att designa och anpassa dina rapporter utifrån de behov som finns i just din organisation eller grupp.

DISCEN erbjuder profiler för både individer och team, 360° feedback och undersökningsverktyg. DISC-modellen består av fyra olika beteendestilar och beskriver en individs naturliga beteende samt hur hen anpassar sig till en viss omgivning eller situation. Genom att använda olika färger belyser vi DISCENS fyra områden; Pådriva, Inspirera, Samarbeta och Analysera.