[rev_slider alias="ledning"]


Strävar er organisation efter att bli mer effektiva och synkroniserade på individ- och gruppnivå? Behöver ni hjälp med att identifiera olika beteendemönster och kommunikationsstilar i syfte att exempelvis hantera konflikter?


Proficore Consulting arbetar med att kartlägga individers beteendestilar för att skapa större förståelse för de individuella skillnader som kan finnas i ett team. Detta gör vi för att skapa djupare självkännedom och kännedom om andra för att bättre kunna kommunicera och på så sätt bli en mer synkroniserad grupp. Proficore Consulting skräddarsyr aktivitetsdagar och hjälper er att ta fram underlag, analyser och konkreta åtgärder efter era behov.