EXTENDED DISC
För vissa heter det personkemi, men våra olika beteendestilar handlar också mycket om hur vi hanterar och motiveras av olika arbetsuppgifter. Att skapa insikt i sitt eget och andras beteende är därför ofta en avgörande faktor i nästan alla aktiviteter där det handlar om att kunna samarbeta och kommunicera effektivt.